Literatúra

Odporúčaná literatúra od Márie Montessoriovej

Tajuplné Dětství

Tajuplné dětství ( Maria Montessori )

„Maria Montessoriová (1870-1952) byla významná italská lékařka, antropoložka a pedagožka.

Při své práci si všímala, jak děti vstřebávají zcela přirozeně a nenuceně znalosti ze svého bezprostředního okolí. Na základě toho vypracovala zcela novou vzdělávací metodu, která vytvořením vhodného prostředí podporuje přirozený zájem dítěte, pomáhá mu osvojit si správné pracovní návyky i vytvářet vlastní úsudek.”

Absorbující Mysl

Absorbující mysl - Vývoj a výchova dětí od narození do šesti let ( Maria Montessori )

„Dr. Montessoriová se v této knize zabývá nejranějším, a přesto nejdůležitějším obdobím lidského života.

Její závěry jsou podložené pečlivým pozorováním a vědeckým vyhodnocováním výsledků. Naprosto jasně poukazuje nejen na dnes již všeobecně uznávanou nutnost ‚vzdělávat od narození‘, ale také na zodpovědnost, kterou na svých bedrech nesou dnešní dospělí.”

Objevování Dítěte

Objevování dítěte ( Maria Montessori )

„V ‚Objevování dítěte‘ se Maria Montessoriová projevuje také jako vášnivá aktivistka za dětská práva -

za jejich právo na fyzické a duševní zdraví, právo na rozvoj svého potenciálu, právo na svobodu volby práce a právo na to vyrůst v zodpovědné a milující dospělé jedince.”

Od Dětství k Dospívání

Od dětství k dospívání ( Maria Montessori )

„Mezi autorčiny nejzásadnější myšlenky patří požadavek, aby v dítěti byla pěstována přirozená potřeba rozvoje, a tím vzdělání.

Nikdo by se podle Montessoriové neměl učit z donucení a kvůli prospěchu a kusu papíru, který mu zajistí dobré postavení, ale v zájmu osobního vývoje i rozvoje celé společnosti. Ukazuje, jak je vyučování a reforma školství stále aktuální.”

Londýnské Přednášky

Londýnské přednášky ( Maria Montessori )

„Je to hlas vyzrálý, hlas Dr.Montessoriové v roce 1946, šest let před její smrtí. Během četby cítíte,

že procestovala celý svět, od Argentiny po Austrálii, od Indie po Spojené státy, a měla možnost do hloubky a vědecky pozorovat spoustu věcí. Zejména objevy, které učinila v San Lorenzo o dítěti a přirozenosti lidského vývoje, jsou stále znovu potvrzovány.”

Ďalšia odporúčaná literatúra

Päť jazykov lásky pre deti

Päť jazykov lásky pre deti ( Gary Chapman )

„Každé dieťa vyjadruje a prijíma lásku rôznymi komunikačnými štýlmi. Jazyk lásky rodiča môže byť úplne iný ako jazyk lásky dieťaťa. To prináša zranenia a nedorozumenia…"

Päť jazykov lásky

Päť jazykov lásky ( Gary Chapman )

„Každý z nás túži po šťastnom a naplnenom manželstve, a predsa mávame pocit, akoby ten druhý hovoril iným jazykom. Riešenie existuje!"