FAQ

Áno, je dôležité prihlásiť sa vopred. Pošleme vám spätnú správu s potrebnými informaciami a s rezerváciou miesta. Stáva sa, že sa kurz zaplní a už nevieme prijať ďalších záujemcov.
Áno, po spoločnej dohode môžete kurzovné zaplatiť aj na mieste.
Žiaľ nie. Je to intenzívny seminár, kde sa potrebujete maximálne sústrediť a tiež musíme brať ohľad aj na ostatných účastníkov. V prípade dojčiacich mamičiek, dieťa môže byť nablízku v sprievode inej osoby mimo prednáškovej miestnosti.
Nie, obed si hradí každý sám.
Fotiť môžete, nahrávať nie.

Najlepším riešením je zakúpiť im vstupenku na úvodný Montessori seminár. Získajú ďalšie vedomosti a budú nápomocní v rozvíjaní svojich vnúčat. Pre seniorov sa Montessori aktivity môžu stať novým životným koníčkom aj v procese sebavzdelávania.

Seminár je možné opakovať za polovičný poplatok.
Áno, má to význam. Oboznámite sa s ďalšími oblasťami a budete mať dostatok času na prípravu.
Nie, najprv je potrebné absolvovať úvodné semináre, kde sa naučíme základné princípy tejto metodiky, vďaka ktorým budete oveľa kvalitnejšie rozumieť svojim deťom. Ani dom sa nemôže postaviť bez základov.
Áno, po ukončení prvých dvoch kurzov získate certifikát o absolvovaní. Následne po každom ukončenom stupni.
Po absolvovaní 1. a 2. stupňa si môžete zvoliť ktorýkoľvek stupeň okrem Geometrie (najprv Geometria I, potom II) a Aritmetiky (najprv Aritmetika I, potom II, III a IV).