METÓDA MONTESSORI


Zoznam Kurzov Harmonogram Kontak

HARMONOGRAM KURZOV MONTESSORI s Dr. Evou Štarkovou


Dátum / Čas Miesto Názov kurzu Cena
5.3.2019
8:30-17:30
Košice
Congress Hotel Centrum, Južná tr.2A
CHCEM BYŤ SPRÁVNOU MAMOU (babkou), SPRÁVNYM OTCOM (dedkom), DOBROU AU PAIR
Kurz o výchove a vzdelávaní detí od 4 - 12 rokov metódou MONTESSORI
4.stupeň "Aritmetika I."
Dr.Eva Štarková
33,- €
6.3.2019
8:30-17:30
Košice
Congress Hotel Centrum, Južná tr.2A
CHCEM BYŤ SPRÁVNOU MAMOU (babkou), SPRÁVNYM OTCOM (dedkom), DOBROU AU PAIR
Kurz o výchove a vzdelávaní detí od 5 - 12 rokov metódou MONTESSORI
5.stupeň "Aritmetika II."
Dr.Eva Štarková
33,- €
9.3.2019
8:30-17:30
Bratislava
Mudrochova 2, hotel BARÓNKA (Rača)
CHCEM BYŤ SPRÁVNOU MAMOU (babkou), SPRÁVNYM OTCOM (dedkom), DOBROU AU PAIR
Kurz o výchove a vzdelávaní detí od 0 - 6 rokov metódou MONTESSORI
1. stupeň " Aktivity každodenného života "
Dr.Eva Štarková
33,- €
10.3.2019
8:30-17:30
Bratislava
Mudrochova 2, hotel BARÓNKA (Rača)
CHCEM BYŤ SPRÁVNOU MAMOU (babkou), SPRÁVNYM OTCOM (dedkom), DOBROU AU PAIR
Kurz o výchove a vzdelávaní detí od 0 - 6 rokov metódou MONTESSORI
2. stupeň " Rozvíjanie zmyslov "
Dr.Eva Štarková
33,- €
27.4.2019
8:30-17:30
Bratislava
Mudrochova 2, hotel BARÓNKA (Rača)
CHCEM BYŤ SPRÁVNOU MAMOU (babkou), SPRÁVNYM OTCOM (dedkom), DOBROU AU PAIR
Kurz o výchove a vzdelávaní detí od 4 - 12 rokov metódou MONTESSORI
4. stupeň " Aritmetika I. "
Dr.Eva Štarková
33,- €
28.4.2019
8:30-17:30
Bratislava
Mudrochova 2, hotel BARÓNKA (Rača)
CHCEM BYŤ SPRÁVNOU MAMOU (babkou), SPRÁVNYM OTCOM (dedkom), DOBROU AU PAIR
Kurz o výchove a vzdelávaní detí od 5 - 12 rokov metódou MONTESSORI
5. stupeň " Aritmetika II. "
Dr.Eva Štarková
33,- €
4.5.2019
8:30-17:30
Žilina
Centrum Labyrint, Kuzmányho 6
CHCEM BYŤ SPRÁVNOU MAMOU (babkou), SPRÁVNYM OTCOM (dedkom), DOBROU AU PAIR
Kurz o výchove a vzdelávaní detí od 0 - 6 rokov metódou MONTESSORI
1. stupeň " Aktivity každodenného života "
Dr.Eva Štarková
33,- €
5.5.2019
8:30-17:30
Žilina
Centrum Labyrint Kuzmányho 6
CHCEM BYŤ SPRÁVNOU MAMOU (babkou), SPRÁVNYM OTCOM (dedkom), DOBROU AU PAIR
Kurz o výchove a vzdelávaní detí od 0 - 6 rokov metódou MONTESSORI
2. stupeň " Rozvíjanie zmyslov "
Dr.Eva Štarková
33,- €
25.5.2019
8:30-17:30
Poprad
CHCEM BYŤ SPRÁVNOU MAMOU (babkou) SPRÁVNYM OTCOM (dedkom), DOBROU AU PAIR
Kurz o výchove a vzdelávaní detí od 0-12 rokov metódou MONTESSORI
8.stupeň " Reč, rozvoj slovnej zásoby, čítanie, písanie "
Dr.Eva Štarková
33,-€
8.6.2019
8:30-17:30
Košice
Congress Hotel Centrum, Južná tr.2A
CHCEM BYŤ SPRÁVNOU MAMOU (babkou), SPRÁVNYM OTCOM (dedkom), DOBROU AU PAIR
Kurz o výchove a vzdelávaní detí od 3 - 12 rokov metódou MONTESSORI
6. stupeň " Geografia, Zoológia, Botanika "
Dr.Eva Štarková
33,- €
9.6.2019
8:30-17:30
Košice
Congress Hotel Centrum, Južná tr.2A
CHCEM BYŤ SPRÁVNOU MAMOU (babkou), SPRÁVNYM OTCOM (dedkom), DOBROU AU PAIR
Kurz o výchove a vzdelávaní detí od 3 - 14 rokov metódou MONTESSORI
7.stupeň " Kozmická výchova "
Dr.Eva Štarková
33,- €
15.6.2019
8:30-17:30
Bratislava
Mudrochova 2, hotel BARÓNKA (Rača)
CHCEM BYŤ SPRÁVNOU MAMOU (babkou), SPRÁVNYM OTCOM (dedkom), DOBROU AU PAIR
Kurz o výchove a vzdelávaní detí od 3 - 12 rokov metódou MONTESSORI
6. stupeň " Geografia, Zoológia, Botanika "
Dr.Eva Štarková
33,- €
16.6.2019
8:30-17:30
Bratislava
Mudrochova 2, hotel BARÓNKA (Rača)
CHCEM BYŤ SPRÁVNOU MAMOU (babkou), SPRÁVNYM OTCOM (dedkom), DOBROU AU PAIR
Kurz o výchove a vzdelávaní detí od 3 - 14 rokov metódou MONTESSORI
7.stupeň " Kozmická výchova "
Dr.Eva Štarková
33,- €
29.6.2019
8:30-17:30
Košice
Congress Hotel Centrum, Južná tr.2A
CHCEM BYŤ SPRÁVNOU MAMOU (babkou), SPRÁVNYM OTCOM (dedkom), DOBROU AU PAIR
Kurz o výchove a vzdelávaní detí od 0 - 6 rokov metódou MONTESSORI
1. stupeň " Aktivity každodenného života "
Dr.Eva Štarková
33,- €
30.6.2019
8:30-17:30
Košice
Congress Hotel Centrum, Južná tr.2A
CHCEM BYŤ SPRÁVNOU MAMOU (babkou), SPRÁVNYM OTCOM (dedkom), DOBROU AU PAIR
Kurz o výchove a vzdelávaní detí od 0 - 6 rokov metódou MONTESSORI
2. stupeň " Rozvíjanie zmyslov "
Dr.Eva Štarková
33,- €
7.9.2019
8:30-17:30
Humenné
CHCEM BYŤ SPRÁVNOU MAMOU (babkou), SPRÁVNYM OTCOM (dedkom), DOBROU AU PAIR
Kurz o výchove a vzdelávaní detí od 0 - 6 rokov metódou MONTESSORI
1. stupeň " Aktivity každodenného života "
Dr.Eva Štarková
33,- €
8.9.2019
8:30-17:30
Humenné
CHCEM BYŤ SPRÁVNOU MAMOU (babkou), SPRÁVNYM OTCOM (dedkom), DOBROU AU PAIR
Kurz o výchove a vzdelávaní detí od 0 - 6 rokov metódou MONTESSORI
2. stupeň " Rozvíjanie zmyslov "
Dr.Eva Štarková
33,- €
14.9.2019
8:30-17:30
Bratislava
Mudrochova 2, hotel BARÓNKA (Rača)
CHCEM BYŤ SPRÁVNOU MAMOU (babkou) SPRÁVNYM OTCOM (dedkom), DOBROU AU PAIR
Kurz o výchove a vzdelávaní detí od 1-12 rokov metódou MONTESSORI
3.stupeň "Rozvoj matematického myslenia - Geometria"
Dr.Eva Štarková
33,-€
15.9.2019
8:30-17:30
Bratislava
Mudrochova 2, hotel BARÓNKA (Rača)
CHCEM BYŤ SPRÁVNOU MAMOU (babkou) SPRÁVNYM OTCOM (dedkom), DOBROU AU PAIR
Kurz o výchove a vzdelávaní detí od 0-12 rokov metódou MONTESSORI
8.stupeň " Reč, rozvoj slovnej zásoby, čítanie, písanie "
Dr.Eva Štarková
33,-€
26.10.2019
8:30-17:30
Košice
Congress Hotel Centrum, Južná tr.2A
CHCEM BYŤ SPRÁVNOU MAMOU (babkou) SPRÁVNYM OTCOM (dedkom), DOBROU AU PAIR
Kurz o výchove a vzdelávaní detí od 1-12 rokov metódou MONTESSORI
3.stupeň "Rozvoj matematického myslenia - Geometria"
Dr.Eva Štarková
33,-€
27.10.2019
8:30-17:30
Košice
Congress Hotel Centrum, Južná tr.2A
CHCEM BYŤ SPRÁVNOU MAMOU (babkou) SPRÁVNYM OTCOM (dedkom), DOBROU AU PAIR
Kurz o výchove a vzdelávaní detí od 0-12 rokov metódou MONTESSORI
8.stupeň " Reč, rozvoj slovnej zásoby, čítanie, písanie "
Dr.Eva Štarková
33,-€

Po označení kurzu možno prejsť ďalej, k vyplneniu prihlášky.
( ak máte záujem vybrať si viac ako jeden kurz, prosíme, každú jednotlivú prihlášku odoslať zvlášť )


Zoznam Kurzov | Harmonogram Kurzov | Kontakt | ©2018 METÓDA MONTESSORI